• 2734
  • Hi-Furniture-Banner-web-0498
Tin nổi bật
Tin nổi bật
TS Nguyễn Tùng Lâm, người sáng lập Trường Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội), khẳng định như vậy sau gần 30 năm trải qua thực tiễn giáo dục học sinh học lực yếu, từng bị các trường khác "đuổi" hoặc được gợi ý phải chuyển trường để duy trì thành tích.TS Nguyễn Tùng Lâm kể:- Năm 1989, Công đoàn giáo dục Hà Nội đã đưa ra ý tưởng thành lập một trường dân lập ...
> Xem chi tiết